Privacy verklaring

Privacyverklaring vandenBOGERD
vandenBOGERD, gevestigd aan Textielweg 22, 7311 GH Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Jan van den Bogerd, h/o vandenBOGERD (éénmansbedrijf)
Textielweg 22, 7311 GH Apeldoorn
Tel.: 06-15866202
Email:
 
Te verwerken persoonsgegevens
vandenBOGERD verwerkt uw persoonsgegevens zodra en voorzover u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij (heeft) verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik ondermeer verwerk

  • Naam, adres, woonplaats gegevens
  • Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bancaire gegevens (t.b.v. Facturering)

 
Doel en grondslag voor de verwerking persoonsgegevens
vandenBOGERD verwerkt uw persoonsgegevens ten aanzien van:

  • Diensten voor u te verrichten zoals met u is overeengekomen
  • De mogelijkheid contact met u te kunnen opnemen en onderhouden (bellen of e-mailen) indien en zodra dit nodig is om mijn werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren.

 
Geautomatiseerde besluitvorming
vandenBOGERD verricht geen geautomatiseerde verwerkingen.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
vandenBOGERD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk:

  • Voor mijn administratie hanteer ik ten minste de daartoe gestelde wettelijke termijnen. Voor de belastingdienst is dat 7 jaar vanaf datum aangifte.
  • Indien ik persoonsgegevens van u heb ontvangen, zonder dat er een opdracht is ontstaan, bewaar ik uw gegevens nog maximaal 12 maanden.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
vandenBOGERD verwerkt uitsluitend in opdracht en na goedkeuring alsook verplicht door wettelijke bepalingen uw naw gegevens in de officiële landelijke database EP-online. Deze gegevens kunnen door Energieadviseurs worden ingezien. Woningeigenaren kunnen hun energielabel inzien op MijnOverheid.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door mij en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u van een recht gebruik maken dan kunt u een verzoek sturen naar
 
Beveiliging persoonsgegevens
vandenBOGERD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
 
Klachten
vandenBOGERD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
energie advies jan van den bogerd apeldoorn woninglabel energielabel