Gewijzigd op: 01-02-2022

Vanaf 26 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. En vanaf 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. Ook zijn per 2022 de voorwaarden voor de minimale mruimer. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. En zakelijke gebruikers kunnen onder ruimere voorwaarden ook subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

Op deze pagina leest u wat de wijzigingen voor uw aanvraag vanaf 2022 betekent.


Warmtepompen

Het hogere bedrag dat u krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Bekijk op de apparatenlijst hoe hoog het bedrag in uw geval is.

Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Is uw warmtepomp voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.


Zonneboilers

Vanaf 26 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 26 januari zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 1 januari 2022. Is uw zonneboiler voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.


Isolatiemaatregelen

In onderstaande tabel ziet u de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend.

Zijn de isolatiemaatregelen voor 1 januari 2022 uitgevoerd of aangebracht? Dan gelden de lagere bedragen van 2021.


Let op 

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

 Subsidiebedrag per m2Minimale m2
Gevelisolatie€ 3810 m2
Spouwmuurisolatie€ 810 m2
Dakisolatie€ 3020 m2
Zolder/vlieringvloer€ 820 m2
Vloerisolatie€ 1120 m2
Bodemisolatie€ 620 m2

 

 Subsidiebedrag per m2Minimale m2
HR++-glas Minimaal 8 m2
HR++-glas U ≤ 1,2€ 53 
Panelen in kozijn U ≤ 1,2€ 23 
Isolerende deur Ud ≤ 1,5€ 53 
Triple glas Minimaal 8 m2
Triple glas U ≤ 0,7€ 150 
Panelen in kozijn U ≤ 0,7€ 115 
Isolerende deur Ud ≤ 1,0€ 150 


Zonnepanelen en windturbines

Zakelijke gebruikers kunnen subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Vanaf 2022 gelden hiervoor de volgende wijzigingen:

  • De bovengrens van een gezamenlijk vermogen van 100 kWp komt te vervallen voor zonnepanelen
  • De eis voor de windturbines dat er gezamenlijk rotoroppervlak moet zijn van ten hoogste 500 m2 vervalt.


Wanneer kan ik aanvragen?

Per 3 januari zijn de wijzigingen van de ISDE in werking getreden. Vanaf dan vindt u op de ISDE-pagina’s ook de actuele informatie.

Het aanvraagsysteem van de ISDE voor woningeigenaren gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. De latere openstelling van het aanvraagsysteem heeft geen gevolgen voor u als woningeigenaar waarvan de 12-maandeneis verstrijkt.

Als de 12-maandeneis verstrijkt in bovenstaande periode, dan mag u uw aanvraag tot 14 februari 2022 indienen.

Zakelijke aanvragers kunnen vanaf 3 januari 2022 meteen een aanvraag indienen op basis van de wijzigingen.


Meer weten?